Aula Virtual

Espazo virtual de recursos educativos de Baía Edicións

 

Este é un proxecto que nace coa idea de facilitarmos tanto ao profesorado como ao alumnado todos os recursos didácticos e materias educativos dos que se dispón de cada un dos libros de texto publicados na actualidade.

 

Desde esta plataforma poderanse descargar tanto a Programación Didáctica proposta para cada unha das disciplinas como os materiais complementarios de axuda ao profesorado no seu labor didáctico e pedagóxico diario nas aulas tan só co seu rexistro

 

Se tes algún problema no acceso, vai a preguntas frecuentes ou contacta connosco a través deste correo, no que tamén podes deixar as túas suxestións para a súa mellora.

 

 

 

Recordamos a todos os docentes que o material dispoñible nesta Aula Virtual é de uso exclusivo polo profesorado dos centros. Reservados todos os dereitos. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) se necesita reproducir algún fragmento desta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).